Trụ sở chính 

702 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP.HCM

Tel : (+84.8) 39 31 55 18

Fax: (+84.8) 39 31 55 20

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Demo

Tel : (+84.4)

Fax : (+84.4)

Nhà máy Roussel Việt Nam

Số 01 Đường số 03, KCN VSIP, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (+84.0650) 3768 809

Fax: (+84.0650) 3768 818

Please fill out the form below to send the request:
Name
Email
Cell phone
Subject
Content
Click to refresh...
Enter code: