Other articles
Ngày 30/3/2013, Sở Công thương TP.HCM đã tổ chức hội nghị Tổng kết Chương trình bình ổn thị trường năm 2012.
Celebrating 85 years of establishment of Communist Party of Vietnam, celebrate the Congress of Communist Party, Roussel Vietnam organized “ Remember about traditional historical”  from 16.7 to 19.07.2015.