Đại Hội Đại Biểu Công Nhân Viên Chức Năm 2010

Other articles
Ngày 30/3/2013, Sở Công thương TP.HCM đã tổ chức hội nghị Tổng kết Chương trình bình ổn thị trường năm 2012.