Other articles
Ngày 30/3/2013, Sở Công thương TP.HCM đã tổ chức hội nghị Tổng kết Chương trình bình ổn thị trường năm 2012.
In the morning 25/03/2016, Roussel Vietnam’s traditional day in 2016 was grand opened with the theme "Caring & Sharing".