DI-ANSEL® EXTRA

Thành phần:

Paracetamol.............................................................................. 500 mg

Codein phosphat........................................................................... 8 mg

Cafein ........................................................................................ 30 mg

Dạng trình bày:

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang

Chỉ định:

Điều trị các cơn đau mức độ trung bình không đáp ứng với aspirin hoặc paracetamol đơn thuần, có hoặc không kèm nóng sốt.

Liều lượng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên/lần x 2-4 lần/ngày.

Khoảng cách giữa 2 lần uống từ 4-6 giờ, không uống quá 8 viên/ngày.