DI-ANSEL

Thành phần:

Paracetamol.............................................................................. 400 mg

Codein phosphat......................................................................... 30 mg

Cafein ........................................................................................ 30 mg

Dạng trình bày:

Hộp 2 vỉ x 10 viên nang

Chỉ định:

Điều trị các cơn đau mức độ trung bình không đáp ứng với aspirin hoặc paracetamol đơn thuần, có hoặc không kèm nóng sốt.

Liều lượng:

  • Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi (≥ 50 kg): 1-2 viên/lần x 2-4 lần/ngày.
  • Trẻ từ 11-15 tuổi (31 đến 50 kg): 1 viên/lần x 2-4 lần/ngày. Khoảng cách giữa 2 lần uống từ 4-6 giờ, không uống quá 8 viên/ngày.
Sản phẩm cùng nhóm