MYOTALVIC 50/150 mg

Thành phần:

Tolperison Hydroclorid 50 mg hoặc 150 mg

Dạng trình bày:

Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim

Chỉ định:

Myotalvic được chỉ định điều trị triệu chứng co cứng cơ sau đột quỵ ở người lớn.

Liều dùng:

  • Myotalvic 50: 1-3 viên/lần x 3 lần/ngày.
  • Myotalvic 150: 1 viên/lần x 3 lần/ngày.
Sản phẩm cùng nhóm