Thông tin chung

Tên công ty : Công ty Roussel Việt Nam

Tên viết tắt : Roussel Vietnam 

Trụ sở chính : 702 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP.HCM.

Điện thoại 848.3931-5518 - Fax: 848.3931-5520

Nhà máy: Số 01 Đường số 03, KCN Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại 0650.376-8809 - Fax 0650.376-8818

Website: www.rousselvietnam.com.vn

Email: info@rousselvietnam.com.vn

Slogan: "Chung tay vì sức khỏe"