FUZOLSEL

Thành phần: 

Fluconazol 150 mg 

Dạng trình bày:

Hộp 1 vỉ x 1 viên nang 

Chỉ định:

 • Nhiễm nấm da: nấm chân, nấm thân, nấm đùi, lang ben, nấm móng và trường hợp nhiễm Candida da khác.
 • Nhiễm Candida sinh dục, Candida âm đạo, viêm quy đầu do Candida.
 • Nhiễm Candida ở miệng-họng, thực quản.
 • Nhiễm Candida toàn thân nghiêm trọng như: đường niệu, màng bụng, máu, phổi và nhiễm Candida phát tán.
 • Viêm màng não do Cryptococcus neoformans.
 • Nhiễm nấm do Candida, Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma.
 • Phòng ngừa nhiễm Candida ở người ghép tủy xương đang điều trị bằng hóa chất hoặc tia xạ. Phòng ngừa nhiễm nấm trầm trọng (Candida, Cryptococcus, Histoplasma, Coccidioides immitis) ở bệnh nhân nhiễm HIV.

Liều lượng:

Người lớn:

 • Nhiễm nấm da bao gồm nhiễm nấm da chân, thân, đùi và nhiễm Candida da: 150 mg/lần/tuần hay 50 mg/lần/ngày.
 • Lang ben: 300 mg/lần/tuần, trong 2 tuần.
 • Nấm móng: 150 mg/lần/tuần.
 • Nhiễm Candida âm đạo: liều duy nhất 150 mg. Để giảm bớt tỷ lệ tái phát Candida âm đạo: 150 mg/lần/tháng..
 • Viêm quy đầu do Candida: liều duy nhất 150 mg.
 • Nhiễm Candida miệng-hầu, Candida thực quản: 50 mg/lần/ngày trong 7-14 ngày hoặc liều duy nhất 200 mg trong ngày đầu và 100 mg các ngày sau.
 • Nhiễm Candida toàn thân: ngày đầu 400 mg, sau đó 200 mg/lần/ngày.
 • Viêm màng não do Cryptococcus: ngày đầu 400 mg, sau đó 200-400 mg/lần/ngày
 • Nhiễm nấm Candida đường niệu và màng bụng: 50-200 mg/ngày.
 • Phòng ngừa nhiễm Candida ở người ghép tủy xương: dùng liều 400 mg/lần/ngày.

Trẻ em:

 • Dự phòng: 3 mg/kg/ngày trong nhiễm nấm bề mặt; 6-12 mg/kg/ngày trong nhiễm nấm toàn thân.
 • Điều trị: 6 mg/kg/ngày, có thể tăng tới 12 mg/kg/24 giờ. Không được dùng quá 600 mg/ngày.
Sản phẩm cùng nhóm