Roussel Vietnam was founded in 1959. At the beginning, Roussel Vietnam is joint-venture to Roussel Uclaf, then to Sanofi-Aventis.

Công ty Roussel Việt Nam được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa công ty dược phẩm Roussel Uclaf (Pháp) và một số cổ đông ở Sài Gòn.

Hệ thống phân phối các sản phẩm của Công ty Roussel Việt Nam