Other articles
Ngày 30/3/2013, Sở Công thương TP.HCM đã tổ chức hội nghị Tổng kết Chương trình bình ổn thị trường năm 2012.
On May 9, 2014, at the Hall of Roussel Vietnam, “The Congress of Trade Union of Roussel Vietnam, the second term in 2014-2019” occurred with the urgency and high sense of responsibility.