Hệ thống phân phối

Các sản phẩm của ROUSSEL VIET NAM được phân phối với mạng lưới đại lý kinh doanh rộng khắp cả nước.