Lịch sử phát triển

 • Đánh dấu một chặng đường 60 năm hình thành và phát triển của công ty Roussel Việt Nam.

 • Roussel Việt Nam khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng công ty tại 592B đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Khánh thành nhà máy Roussel Việt Nam đạt chuẩn GMP – WHO, đặt tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 

 • Công ty Roussel Viêt Nam là doanh nghiệp trực thuộc hệ thống Công ty Mẹ - Con của Công ty Dược Sài Gòn (Sapharco)

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã ký quyết định chuyển Roussel Việt Nam từ liên doanh trở thành doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Công ty Dược Tp. HCM (SAPHARCO).

 • Một hợp đồng liên doanh mới được ký kết giữa Roussel Uclaf và Công ty Dược Thành Phố Hồ Chí Minh (SAPHARCO), được ủy quyền của UBND TP. HCM:

  - 60% vốn của Roussel Uclaf.

  - 40% vốn của Công ty Dược TP. HCM

  Trong giai đoạn này, Roussel Việt Nam đảm nhận kinh doanh sản xuất các dược phẩm và nguyên phụ liệu của tập đoàn Hoechst - Marion - Roussel. Đặc biệt Roussel Việt Nam còn là đại diện độc quyền của công ty AgrEvo trong các hoạt động bảo vệ thực vật và môi trường.

 • Bộ Y Tế Việt Nam giao phần vốn liên doanh cho UBND TP.Hồ Chí Minh.

 • Roussel Uclaf và Tổng Công Ty Dược Việt Nam tại Hà Nội, được ủy quyền của Bộ Y Tế Việt Nam, đã ký một thỏa thuận liên doanh trong đó:

  - 51% vốn của Tổng Công ty Dược Việt Nam

  - 49% vốn của Roussel Uclaf.

 • Công ty Roussel Việt Nam được thành lập dựa trên cơ sở liên doanh giữa công ty dược phẩm Roussel Uclaf (Pháp) và một số cổ đông ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh).